Skip to main content

Zwroty - odstąpienie od umowy

Jak skorzystać z prawa do odstąpienia od umowy zawartej na odległość??
Jeśli  jesteś konsumentem lub jesteś osobą fizyczną, a umowa, którą zawarłeś z moją firmą  po 11 lipcu 2022 r. jest bezpośrednio związana z Twoją działalnością gospodarczą, ale nie ma dla Ciebie charakteru zawodowego

– co do zasady przysługuje Ci prawo do odstąpienia od zawartej na odległość umowy.

 1. Prawo do odstąpienia od umowy przysługuje w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy, bez podania przyczyny.  Zwracany przedmiot powinien być kompletny i nie posiadać śladów użytkowania. Sugeruję, aby paczka została nadana przesyłką rejestrowaną. Nie przyjmuję paczek wysłanych za pobraniem lub nadanych do paczkomatu.
 2. Od umowy możesz odstąpić, składając oświadczenie o odstąpieniu od umowy np. poprzez wiadomość e-mail przesłaną na adres: kontakt@ochpsino.pl zachowując 14-dniowy termin odstąpienia od umowy.
 3. Klient może poprosić o przesłanie drogą mailową formularza zwrotu produktu.
 4. Zwracaną rzecz należy zwrócić na koszt własny na adres: ul. Lewicpolska 12, 03-652 Warszawa (chyba, że Sprzedawca ustalił z Klientem inny adres zwrotu), jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym konsument odstąpił od umowy. Termin jest zachowany, jeżeli Konsument przed upływem terminu 14 dni odeśle zwracany Produkt fizyczny na adres Sprzedawcy.
 5. Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwrócić Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszt dostawy Produktu (ale nie koszt jego zwrotu).
 6. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami. W przypadku zwrotu z szybkiego przelewu i/lub karty płatniczej kwota zostanie zwrócona na rachunek bankowy podpięty pod w/w metodę płatności.
 7. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania Produktu fizycznego lub do czasu dostarczenia dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 8. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Produktu będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonalności Produktu (na przykład odklejenie naklejki z arkusza, pogniecenie arkusza itp.).
 9. W przypadku wystawienia faktury korygującej, faktura zostanie wystawiona przez Sklep w momencie zwrotu pieniędzy na konto Klienta. Faktura zostanie wysłana do Klienta drogą elektroniczną na adres e-mail, podany podczas składania Zamówienia, na co Klient wyraża zgodę.

10. Pamiętaj, że prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Ci m.in. w odniesieniu do umowy:

 • W której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według Twojej specyfikacji lub służąca zaspokojeniu Twoich zindywidualizowanych potrzeb np. naklejki wykonane na specjalne zamówienie.
 • Zgodnie z art. 38 Prawa konsumenckiego zwrotowi nie podlega towar wyprodukowany według specyfikacji konsumenta. Obraz malowany na indywidualne zamówienie nie podlega zwrotowi.

Szczegółowe informacje na temat odstąpienia od umowy znajdziesz w Regulaminie sprzedaży.

Reklamacje

Jeśli jesteś konsumentem, w przypadku zastrzeżeń do zamówionych produktów, istnieje możliwość złożenia reklamacji, którą obejmują wady fabryczne produktu.

 1. Reklamacja powinna zawierać dane umożliwiające identyfikację Klienta:
  1. imię i nazwisko,
  2. adres do korespondencji,
  3. adres e-mail,
  4. rodzaj i datę wystąpienia wady,
  5. żądania związane z reklamacją.
 2. W przypadku otrzymania niekompletnej reklamacji, Sprzedawca wezwie Klienta do jej uzupełnienia.
 3. Reklamacja powinna zostać przesłana na adres e-mail: kontakt@ochsino.pl
 4. Klient może poprosić o przesłanie drogą mailową formularza reklamacji.
 5. Sprzedawca ustosunkuje się do kompletnej reklamacji Produktu fizycznego w terminie do 14 dni od otrzymania reklamacji i poinformuje Klienta o dalszym postępowaniu na adres e-mail składającego reklamację.
 6. Wadliwy towar należy wysłać na koszt własny na adres: ul. Lewicpolska 12, 03-652 Warszawa (chyba, że Sprzedawca ustalił z Klientem inny adres zwrotu).
 7. Jeżeli Produkt ma wadę, Klient może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy, chyba że Sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta wymieni Produkt wadliwy na wolny od wad albo wadę usunie. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli Produkt był już wymieniony lub naprawiany przez Sprzedawcę albo Sprzedawca nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany Produktu na wolny od wad lub usunięcia wady.
 8. Klient może, zamiast zaproponowanego przez Sprzedawcę usunięcia wady, żądać wymiany Produktu na wolny od wad albo zamiast wymiany Produktu żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie Produktu do zgodności z umową w sposób wybrany przez Klienta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Sprzedawcę. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość Produktu wolnego od wad, rodzaj i znaczenie stwierdzonej wady, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie narażałby Klienta inny sposób zaspokojenia.
 9. Klient nie może odstąpić od umowy, jeżeli wada jest nieistotna (przykładowo: kolory naklejek nieco odbiegają od rzeczywistego druku – ponieważ każdy monitor wyświetla je nieco inaczej i nie ma to wpływu na ich jakość).
 10. W przypadku zaistnienia wady Klient może także żądać wymiany Produktu na wolny od wad albo usunięcia wady. Sprzedawca jest obowiązany wymienić Produkt wadliwy na wolny od wad lub usunąć wadę w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla Klienta. Sprzedawca może odmówić zadośćuczynienia żądaniu Klienta, jeżeli doprowadzenie do zgodności z umową Produktu wadliwego w sposób wybrany przez Klienta jest niemożliwe albo w porównaniu z drugim możliwym sposobem doprowadzenia do zgodności z umową wymagałoby nadmiernych kosztów. Koszty naprawy lub wymiany ponosi Sprzedawca.

Więcej informacji na temat reklamacji znajdziesz w Regulaminie sprzedaży.